Mats Evergren

08-551 12 403
070-814 44 04

Josefin Hildinge


08-551 12 408
070-954 35 15

Kontakta oss!

NyföretagarCentrum Sverige
(Stiftelsen Svenska Jobs and Society)
Organisationsnummer 802013-7116
Skeppsbron 22, 111 30 Stockholm
Tel: 08-14 44 00
Fax: 08-21 14 54
E-post: